Laman Utama Berita Terkini Isu Makanan STANDARD DAN KESELAMATAN MAKANAN
STANDARD DAN KESELAMATAN MAKANAN PDF Print E-mail
Friday, 08 April 2011 10:52

Keselamatan Makanan
Keselamatan makanan merupakan satu isu yang sangat penting bagi pengguna di serata dunia.

Pada tahun 2008, isu keracunan makanan di kalangan pelajar sekolah di Malaysia telah menyebabkan ramai pelajar dimasukkan ke wad.

Penyediaan makanan dengan cara yang tidak selamat dan tidak berkualiti di premis-premis makanan dan kilang-kilang juga akan menyebabkan makanan yang dihasilkan tidak selamat.

Standard dan keselamatan makanan
Standard merupakan satu panduan yang mengariskan ciri-ciri keselamatan bagi ssesuatu produk dan perkhidmatan.

Pengeluar, pengilang dan penyedia makanan harus mengikut standard keselamatan yang ditetapkan bagi memastikan makanan yang dihasilkan adlah selamat.

Amalan Pengilangan Yang Baik Standard Good Manufacturing Practise (GMP)
Langkah- langkah universal yang mengawal operasi sesebuah premis makanan bagi membolehkan penghasilan makanan yang selamat.

Analisa Bahaya Titik Kawalan Kritikal-Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

Satu konsep sistematik dan saintifik dalam mengenalpasti, menilai dan mengawal ancaman yang menyebabkan bahaya kepada keselamatan makanan.

Standard GMP adalah satu panduan antarabangsa bagi kilang-kilang dan premis makanan dalam menyediakan tempat yang bersih, selamat dan berkualiti dalam pembuatan makanan.

GMP ini telah juga telah diubahsuai mengikut konteks Malaysia supaya pengunaannya lebih sesuai.

HACCP pula menggariskan dengan lebih terperinci mengenai keselamatan makanan yang menyentuh aspek Critical Control Point iaitu Takat Kawalan Kritikal.Takat Kawalan Kritikal ini membolehkan sebarang pencemar makanan seperti bacteria, bahan kimia dan bendasing boleh dikeluarkan dan tidak mencemar makanan tersebutMohana Priya
Persatuan Pengguna- Pengguna Standard Malaysia

 

Tweet Me

NCCC - E-Aduan

Klik disini untuk membuat Aduan secara online
Atau
Hubungi Kami di talian
03 7877 9000
untuk membuat aduan

NCCC - Pusat aduan setempat bagi membantu para pengguna menyelesaikan masalah dan aduan pengguna

 

Sertai Kami di Facebook

Subscribe Newsletter

MySWITCH 2017

Maklumat Kepada Semua

Berita dan rencana yang disiarkan di dalam KonsumerKINI boleh diulang terbit dan diulang siar oleh mana-mana media cetak atau elektronik, blog ataupun laman web bagi tujuan untuk memberikan pendidikan dan maklumat kepada pengguna. Ulang terbit atau ulang siar boleh dilakukan tanpa mendapatkan kebenaran bertulis daripada pihak KonsumerKINI terlebih dahulu.

Walau bagaimanapun, digalakkan supaya meletakkan alamat laman web KonsumerKINI bagi tujuan rujukan. Media cetak dan elektronik digalakkan untuk menghubungi pihak yang membuat kenyataan dalam KonsumerKINI sekiranya ingin mendapatkan maklumat lanjut.