Laman Utama Berita Terkini Keselamatan Asas KAEDAH MEMFAILKAN KES DI TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA MALAYSIA
KAEDAH MEMFAILKAN KES DI TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA MALAYSIA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 08 September 2010 14:25

Tribunal Tuntutan Pengguna adalah satu badan yang telah ditubuhkan di bawah Seksyen 85 Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan mula berkuatkuasa pada 15 November 1999. Semasa pendengaran, pihak penuntut dan penentang tidak boleh diwakili oleh peguam.

Jika pihak yang menuntut adalah seorang belum dewasa atau seorang yang tidak berupaya, ia boleh diwakili oleh sahabat wakil atau penjaganya. Jika pihak penentang adalah sebuah firma atau syarikat, ia boleh diwakili oleh seorang pekerjanya yang digaji sepenuh masa.

Pendengaran tuntutan dalam Tribunal akan dijalankan di hadapan seorang anggota Tribunal yang digelar sebagai 'Presiden' semasa pendengaran.

Prosiding tribunal bermula apabila Pengguna (selepas ini dirujuk sebagai “pihak menuntut”) memfailkan Borang 1 iaitu pernyataan tuntutan.

Borang 2 iaitu pernyataan pembelaan dan tuntutan balas difailkan oleh Syarikat/Firma (selepas ini dirujuk sebagai “pihak penentang”). Jika pihak penentang mengakui atau mempertikai tuntutan, ia perlu mengisi butir-butir di ruang pernyataan pembelaan. Jika pihak penentang mempunyai apa-apa tuntutan balas hendaklah mengisi di ruang tuntutan balas. Borang 2 perlu diserahkan dalam masa 14 hari selepas penyerahan pernyataan tuntutan.

Borang 3 iaitu pembelaan kepada tuntutan balas perlu difailkan oleh pihak penuntut jika terdapat tuntutan balas. Jika mengakui tuntutan balas pihak penuntut hendaklah menyatakan diruang pembelaan kepada tuntutan balas. Jika mempertikai tuntutan balas hendaklah memberi butir-butir mengapa mempertikaikan.

Borang 4 adalah notis pendengaran dikeluarkan oleh Setiausaha atau Penolong Setiausaha Tribunal yang menyatakan tarikh, masa dan tempat pendengaran tuntutan kepada pihak yang menuntut dan penentang sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh pendengaran.

Borang 5 adalah award bagi pihak yang menuntut jika penentang tidak memfailkan pernyataan pembelaan iaitu Borang 2. Tribunal juga menurut budi bicara menangguhkan pendengaran bagi membolehkan penentang memfailkan pembelaannya.

Borang 6 untuk award jika pihak penentang dalam pernyataan pembelaannya mengakui tuntutan.

Borang 7 untuk award bagi penentang jika pihak yang menuntut tidak hadir untuk pendengaran. Presiden boleh menolak tuntutan jika penentang tidak mempunyai tuntutan balas atau membuat suatu award bagi tuntutan balas jika penentang mempunyai tuntutan balas.

Borang 8 untuk award bagi pihak yang menuntut jika penentang tidak hadir untuk pendengaran. Presiden boleh meneruskan pendengaran tanpa kehadiran penentang atau menangguhkan pendengaran ke suatu tarikh kemudian.                                
Borang 9 untuk award dengan persetujuan. Semasa pendengaran, jika wajar, Tribunal hendak membantu untuk membuat suatu penyelesaian tuntutan melalui persetujuan.

Borang 10 untuk award selepas pendengaran. Semasa pendengaran, pihak yang menuntut berhak untuk mengemukakan keterangan, memangil mana-mana saksi atau mengemukakan apa-apa dokumen, rekod atau benda bagi menyokong kesnya.

Borang 11 adalah saman kepada saksi untuk menghadiri pendengaran atau untuk mengemukakan apa-apa dokumen, rekod atau benda lain dalam miliknya.

Borang 12 untuk permohonan mengetepikan award bagi sesuatu pihak yang tidak hadir semasa pendengaran. Borang 12 hendaklah diserahkan dalam masa 30 hari selepas award diterima.

Tribunal boleh menurut budi bicaranya menawarkan kos tidak melebihi dua ratus ringgit kepada mana-mana satu pihak.

Deivigarani Krishna
Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional (NCCC)

 

Tweet Me

NCCC - E-Aduan

Klik disini untuk membuat Aduan secara online
Atau
Hubungi Kami di talian
03 7877 9000
untuk membuat aduan

NCCC - Pusat aduan setempat bagi membantu para pengguna menyelesaikan masalah dan aduan pengguna

 

Sertai Kami di Facebook

Subscribe Newsletter

MySWITCH 2017

Maklumat Kepada Semua

Berita dan rencana yang disiarkan di dalam KonsumerKINI boleh diulang terbit dan diulang siar oleh mana-mana media cetak atau elektronik, blog ataupun laman web bagi tujuan untuk memberikan pendidikan dan maklumat kepada pengguna. Ulang terbit atau ulang siar boleh dilakukan tanpa mendapatkan kebenaran bertulis daripada pihak KonsumerKINI terlebih dahulu.

Walau bagaimanapun, digalakkan supaya meletakkan alamat laman web KonsumerKINI bagi tujuan rujukan. Media cetak dan elektronik digalakkan untuk menghubungi pihak yang membuat kenyataan dalam KonsumerKINI sekiranya ingin mendapatkan maklumat lanjut.