Syarikat Procter & Gamble Co. telah mengambil langkah untuk menarik balik ubat semburan hidung “Four Hour Decongestant VapoSpray” kerana didapati bahawa ramuan dalam produk tersebut tidak boleh tahan sehingga tarikh luputnya iaitu tahun 2014.

Syarikat tersebut telah memaklumkan bahawa penarikan balik produk tersebut dari pasaran adalah secara voluntari dan bukan disebabkan oleh aduan dari pengguna.


Produk tersebut mempunyai kod UPC 323900000827 (Sinex Nasal Spray) dan UPC 323900000858 (Ultra Fine Mist). Pengguna dinasihatkan agar tidak menggunakan penyembur hidung yang mempunyai kod-kod tersebut.

 


Mohana Priya
Persatuan Pengguna- Pengguna Standard Malaysia