KUALA LUMPUR: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mengumumkan kadar dividen sebanyak 6.15 peratus untuk Simpanan Konvensional 2018, dengan agihan dividen sebanyak RM43.00 bilion dan 5.90 peratus untuk Simpanan Shariah, dengan agihan dividen RM4.32 bilion.Jumlah keseluruhan agihan dividen adalah RM47.31 bilion, turun 1.70 peratus berbanding 2017.Pengerusi KWSP, Tan Sri Samsudin Osman, berkata dengan purata kadar dividen sebenar bagi tiga tahun berturut-turut sebanyak 3.93 peratus melebihi kadar inflasi untuk Simpanan Konvensional dan 3.68 peratus untuk Simpanan Shariah, KWSP telah menjangkaui mandatnya untuk mengisytiharkan 2.50 peratus dividen setiap tahun dan tidak kurang dari 2.00 peratus bagi dividen sebenar untuk purata tiga tahun.

“Kami amat bersyukur dan sukacita kerana berjaya memenuhi dua sasaran pelaburan strategik kami secara konsisten.“Selain dividen nominal, adalah menjadi keutamaan kami untuk memberikan pulangan melebihi kadar inflasi secara konsisten agar kami dapat mengekalkan dan meningkatkan nilai simpanan ahli dalam jangka panjang serta membantu mereka mencapai masa depan persaraan yang lebih baik.“Ini masih dapat direalisasikan meskipun tahun 2018 merupakan tahun yang sukar dan didominasi oleh ketidaktentuan dan trend penurunan pasaran global yang dicetus oleh perang perdagangan Amerika Syarikat-China serta empat kitaran kenaikan kadar faedah Amerika Syarikat dalam satu tahun yang sama.

“Bagaimanapun, kami tetap fokus kepada strategi jangka panjang dan kepelbagaian portfolio yang telah memberikan daya tahan dan pulangan yang memberangsangkan kepada ahli kami,” katanya dalam kenyataan di sini, hari ini.Beliau berkata, pendapatan pelaburan kasar untuk 2018 adalah sebanyak RM50.88 bilion, di mana RM4.62 bilion dijana bagi Simpanan Shariah, berkadar dengan bahagiannya daripada keseluruhan jumlah aset Syariah manakala RM46.26 bilion dijana bagi Simpanan Konvensional.Katanya, penurunan pendapatan portfolio Syariah KWSP pada 2018 adalah disebabkan oleh prestasi kurang memberangsangkan untuk sektor telekomunikasi, pembinaan dan minyak dan gas dalam portfolio domestik.

Samsudin berkata, pengagihan dividen untuk setiap akaun diperolehi daripada jumlah pendapatan nyata untuk tahun 2018 selepas ditolak rosot nilai bersih ke atas aset kewangan, keuntungan atau kerugian tidak nyata daripada transaksi antara subsidiari/syarikat bersekutu, perbelanjaan pelaburan dan operasi, caj berkanun serta dividen atas pengeluaran.“Jumlah yang perlu diagihkan untuk setiap 1.00 peratus kadar dividen 2018 adalah RM7.72 bilion, lebih tinggi berbanding RM7.02 bilion pada tahun 2017.“Selaras dengan pelaksanaan Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia 9 (MFRS 9) yang telah berkuatkuasa 1 Januari 2018, keuntungan modal atas pelupusan ekuiti berjumlah RM18.21 bilion untuk tahun 2018 akan disalurkan kepada keuntungan terkumpul daripada Penyata Pendapatan Komprehensif Lain dan bukan kepada Penyata Untung Rugi seperti amalan MFRS 139 sebelumnya.

“Tambahan lagi, di bawah MFRS9, KWSP tidak lagi akan mengiktiraf sebarang rosot nilai ke atas pegangan ekuiti tersenarainya,” katanya.Beliau berkata, jika dibandingkan dengan peningkatan trend pasaran pada tahun 2017, Samsudin berkata, perbezaan ketara dapat disaksikan pada tahun kewangan 2018 di mana kesemua indeks saham mencatatkan pulangan negatif.Katanya, Indeks FBMKLCI mencatatkan kejatuhan enam 6.00 peratus manakala indeks ekuiti pasaran sedunia jatuh sekitar 9.00 peratus sehingga 16.00 peratusSamsudin berkata, dalam tahun yang dikaji, ekuiti terus menjadi penyumbang utama pendapatan pada 57.55 peratus sebanyak RM29.28 bilion, walaupun mengalami penurunan sebanyak 6.96 peratus berbanding RM31.47 bilion pada 2017.“Kelas aset ini terus memainkan peranan penting dalam meningkatkan pulangan keseluruhan portfolio pelaburan KWSP.