Menurut Pertubuhan Bangsa- Bangsa Bersatu (PBB), 10% daripada penduduk dunia (650 juta orang) adalah golongan yang mempunyai kecacatan. Selain itu, satu perempat daripada seluruh warga negara di negara-negara maju adalah berusia 60 tahun atau lebih tua dan pada tahun 2050, sebahagian besar negara-negara membangun juga akan mempunyai situasi ini.

Melihat kepada kesan situasi ini yang dikatakan boleh mempunyai impak yang sangat besar kepada situasi sosial dan ekonomi di negara-negara di seluruh dunia, edisi September majalah ISO Fokus +, majalah ISO (Pertubuhan Antarabangsa untuk Standardisasi) mengeluarkan laporan khas mengenai isu ini iaitu isu Accessibility atau juga dikenali sebagai kebolehcapaian.

Dalam masyarakat bermaklumat sekarang ini, aksesibiliti yang baik diperlukan ketika menangani teknologi seharian, dari telefon bimbit sehingglah ke alat-alat kegunaan isi rumah untuk tujuan domestik.

Tema Accessibility ini dikembangkan melalui jawatankuasa kerja ISO dari pelbagai pihak- pihak berkepentingan dan dari pelbagai aspek. Terdapat beberapa jawatankuasa yang terlibat untuk melihat isu ini. Terdapat pelbagai rencana dalam terbitan ini yang merangkumi subjek seperti aksesibiliti dalam persekitaran harian manusia.

Mereka menunjukkan bagaimana standard ISO sebagai satu alat yang kukuh bagi mengatasi masalah ini dan membantu pengilang, kerajaan, penguatkuasa, perancang dan arkitek merancang produk dan perkhidmatan untuk meningkatkan kualiti hidup untuk semua.

Rencana- rencana lain pula menggariskan bagaimana standard antarabangsa dapat membantu keperluan orang tua ,orang kurang upaya, dan bagaimana produk dan perkhidmatan dapat disesuaikan dengan pengguna yang berbeza.

Majalah ini juga dilengkapi dengan wawancara eksklusif dengan Dr Andrew S. Imada, Presiden Persatuan Antarabangsa Ergonomi (IEA). Beliau menyatakan, "Aksesibiliti serta ergonomik, menekankan keperluan untuk fokus pada manusia ketika merancang produk dan perkhidmatan."

Aksesibiliti juga merupakan inti dari tema tahun ini untuk Hari Standard Sedunia pada tanggal 14 Oktober iaitu - "Standards make the world accessible for all” Isu ini akan diteliti di satu bengkel antarabangsa pada 3-4 November 2010 di Geneva, Switzerland, untuk meninjau dan menyemak standard yang diperlukan untuk memudahkan pembangunan yang boleh dicapai di seluruh dunia.

Mohana Priya,
Persatuan Pengguna- Pengguna Standard Malaysia